دانلود آهنگ چهارتا گلوله خوردم ولی زنده موندم ریمیکس

اهنگ چهارتا گلوله خوردم ولی زنده موندم ریمیکس

و اینک از رسانه تاج موزیکدانلود اهنگ چهارتا گلوله خوردم ولی زنده موندم ریمیکس به همراه تکست و کیفیت برتر ♪

دانلود آهنگ چهارتا گلوله خوردم ولی زنده موندم ریمیکس
آرمین برمایه - چهارتا گلوله خوردم ولی زنده موندم (ریمیکس)

تلگرام تاج موزیک

دانلود آهنگ با کیفیت 320دانلود آهنگ با کیفیت 128

Download Music 4 Ta Gholole Khordam Vali Zende Mondam (Remix)

متن آهنگ چهارتا گلوله خوردم ولی زنده موندم ریمیکس

ﺗﺎ رﺳﻴﺪم ﺗﻤﻮم ﺷﺪ زﻧﺪﮔﻴﻢ ﺣﺮوم ﺷﺪ !!
ﻣﻴﺎی ﺧﻮدت ﻣﻴﺒﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﻧﺼﻒ ﻋﻤﺮت ﺣﺮوم ﺷﺪ…
ﻣﻴﭙﻴﭽﻪ ﺑﺎز زﻧﺪﮔﻴﻢ ﻓﻘﻄ ﻓﻜﺮ اوس ﻛﺮﻳﻢ
ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺷﺒﺶ ﻓﻜﺮ ﺗﻮﻋﻪ دوﺳﺖ دارم ﻧﺎزﻧﻴﻦ
ﺧﻮد زاﻧﻰ ﻧﻴﺮم ﻣﻪ ﺑﺎک ﮔﺸﺖ ﻛﺸﻢ ﺧﻮﻣﻴﺶ و ﺑﺎﻧﻰ !!
ای ﺳﻠﻮل ﭼﻨﻰ دﻟﮕﻴﺮه ﻳﺎد ﺗﻮ ﺧﻴﺪﻣﻪ ﮔﻴﺮه…
ﺷﻮ ﺗﺎ ﺻﻮ ﻣﻐﺰم درﮔﻴﺮه ﭼﻨﻰ ﻛﺎﻟﻴﺪور دﻟﮕﻴﺮ و ﺳﺨﺘﻪ
ﺑﻮ ﻣﻠﺎﻗﺎﺗﻢ ﻫﺮ روز ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻜﻮ ﺗﻨﻴﺎ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﻴﺮم ﻣﻪ ﻏﻢ !!
ﭼﻨﻰ وﺗﻦ ﻧﻜﻪ ﻛﺮدم ﻣﻪ ﻫﻢ ﺑﺎز…