دانلود آهنگ آهای تموم زندگیم شربت زغال اخته

اهنگ آهای تموم زندگیم شربت زغال اخته

امروز برای شما کاربران گرامی تاج موزیکدانلود اهنگ آهای تموم زندگیم شربت زغال اخته با کیفیت اصلی و تکست آماده کرده ایم ♪

دانلود آهنگ آهای تموم زندگیم شربت زغال اخته
احمد فیلی - آهای تموم زندگیم

تلگرام تاج موزیک

دانلود آهنگ با کیفیت 320دانلود آهنگ با کیفیت 128

Download Music Ahmad Feily – Ahay Tamoome Zendeghim

متن آهنگ آهای تموم زندگیم شربت زغال اخته

ای ﻣﻬﺮﺑﻮن ﻣﻦ ﻫﻢ درد و ﺧﻮن ﻣﻦ !!
داری ﺑﺪون ﻣﻦ ﻛﺠﺎ ﻣﻴﺮی ﺑﮕﻮ…
ﺑﺪﺟﻮری ﻏﻤﮕﻴﻨﻢ ﺣﺎﻟﺎ ﻛﻪ ﻣﻴﺒﻴﻨﻢ
اﻳﻦ زﻧﺪﮔﻰ ﻓﻘﻄ ﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﺎر ﻣﻮ
ﮔﻔﺘﻰ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻋﺸﻖ ﻣﻴﻮن ﻣﺎ دوﺗﺎ !!
ﻳﻪ ﺣﺲ ﺳﺎده ﺑﺎ ﻧﻘﺎب ﻋﺸﻖ ﺑﻮد
ﻣﺎ اﺷﺘﺒﺎه دﻳﺪﻳﻢ ﻣﺲ و ﻃﻠﺎ دﻳﺪﻳﻢ…
ﭼﻴﺰی ﻛﻪ ﻣﺎ دﻳﺪﻳﻢ ﺳﺮاب ﻋﺸﻖ ﺑﻮد
اﻫﺎی ﺗﻤﻮم زﻧﺪﮔﻴﻢ ﭼﻰ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮد
ﺧﻮدت ﺑﮕﻮ ﻛﻰ ﺗﻮ ﺟﻬﺎن ﻣﻦ ﺧﺪا ﺑﻮد
ﻣﮕﻪ ﻣﻴﺸﻪ ﻛﻪ ﻋﺸﻘﻮ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ !!
ﻣﻴﺸﻪ ﻛﺴﻰ رو اﺷﺘﺒﺎه ﺧﺪا ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ
ﻛﻰ وﻗﺘﻰ ﺑﺎ ﺗﻮﺒﻮدش از زﻣﻴﻦ ﺟﺪا ﺑﻮد…
ﺣﺘﻰ ﺗﻮ ﺣﺎل ﺑﺪ ﺗﻮ بودی روﺑﺮاه ﺑﻮد !!
ﺗﻮی ﺗﻤﻮم اﻳﻦ ﺳﺎﻟﺎی زﻧﺪﮔﻴﻤﻮن
ﺧﻮدت ﺑﺎﻫﺎم ﺑﻮدی وﻟﻰ دﻟﺖ ﻛﺠﺎ ﺑﻮد…