دانلود آهنگ علی حسینی چی

علی حسینی چی

همینک ♪ دانلود اهنگ جدید چی با صدای علی حسینی با بهترین کیفیت بهمراه تکست از تاج موزیک

دانلود آهنگ علی حسینی چی
علی حسینی - چی

تلگرام تاج موزیک

دانلود آهنگ با کیفیت 320دانلود آهنگ با کیفیت 128

موزیک پیشنهادیدانلود آهنگ علی حسینی یار قد بلندمدانلود آهنگ علی حسینی یار قد بلندم

دانلود آهنگ های علی حسینی

Download Music Ali Hosseini – Chi

ترانه و موزیک: علی حسینی | تنظیم: فرزان حسنوند

متن آهنگ چی علی حسینی

ﻛﻰ ﺗﻤﻮم ﻣﻴﺸﻪ اﻳﻦ ﺑﭽﻪ ﺑﺎزﻳﺎت ﺻﺤﻨﻪ ﺳﺎزﻳﺎت
ﻫﺮﺟﺎ ﻣﻴﺮم ﻓﻜﺮت ﺑﺎم ﻣﻴﺎد ﻛﺠﺎﻳﻰ دارم اﺣﺘﻴﺎج !!
ﺷﺪه اﻋﺘﻴﺎد ﭼﺸﺎﺗﻮ دارم اﺣﺘﻴﺎج…
ﺷﺪی ﻳﺎدﮔﺎرﻳﻢ ﺷﺪم ﺧﺎﻃﺮت
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻴﻮن ﻣﺎ اوﻣﺪ ﺗﺎس ﺑﺪ
ﻫﻨﻮز دوﺳﺖ دارم ﺑﮕﻢ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ…
از روزای ﺧﻮﺑﻤﻮن و ﭼﺮا اﻳﻦ ﺷﺪ ﻋﺎﻗﺒﺖ !!
ﻳﻜﻰ از ﺷﺒﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻧﻴﺴﺘﻰ اﮔﻪ ﺑﺎرون ﺑﮕﻴﺮه ﭼﻰ
ﭼﻰ ﻣﻨﻮ آروم ﻛﻨﻪ ﺗﻮ اﻳﻦ ﻫﻮا ﻣﻴﺮی ﺑﻐﻞ ﻛﻰ…
ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻢ راﻫﻰ ﻧﻤﻮﻧﺪه ﻛﻪ ﺑﺮﺳﻢ ﺑﻪ دﻳﻮوﻧﮕﻰ
ﺑﻪ زور ﻗﺮﺻﻢ ﻧﻤﻴﺒﺮه ﺧﻮاﺑﻢ ﻓﻬﻤﻴﺪم ﻳﻪ دﻳﻮوﻧﻪ ﺳﺎدم
ﺑﺒﻴﻦ ﺗﻮ ﺑﺪﺟﻮری ﺷﻜﻮﻧﺪی ﻣﻨﻮ…
وﻟﻰ ﻳﻪ ﺧﻮاﻫﺶ اﮔﻪ ﻣﻴﺘﻮﻧﻰ ﻧﺮو !!
ﻳﻪ آﻫﻨﮓ ﻏﻤﮕﻴﻦ ﻫﻰ رو ﺗﻜﺮار
وﻗﺘﻰ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﻋﻜﺴﺎﺗﻮ ﭘﻴﺪاش…
ﻣﻨﻮ ﺗﻬﺮان و ﺷﺒﺎی ﻋﻴﺪاش
ﻣﺮدی ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ داره ﺷﻌﺮاش…
ﺑﺎزم ﻏﺼﻪ و ﻣﺮگ ﻳﻪ اﺣﺴﺎس ﺣﺎﻟﺎ ﺑﻰ اﻧﺼﺎف !!
ﻳﻜﻰ از ﺷﺒﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻧﻴﺴﺘﻰ اﮔﻪ ﺑﺎرون ﺑﮕﻴﺮه ﭼﻰ
ﭼﻰ ﻣﻨﻮ آروم ﻛﻨﻪ ﺗﻮ اﻳﻦ ﻫﻮا ﻣﻴﺮی ﺑﻐﻞ ﻛﻰ…
ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻢ راﻫﻰ ﻧﻤﻮﻧﺪه ﻛﻪ ﺑﺮﺳﻢ ﺑﻪ دﻳﻮوﻧﮕﻰ !!