دانلود آهنگ اردلان تازگیا

اردلان تازگیا

سوپرایز این ساعت تاج موزیکدانلود اهنگ جدید تازگیا با صدای اردلان به همراه تکست و لینک مستقیم ♪

دانلود آهنگ اردلان تازگیا
اردلان - تازگیا

تلگرام تاج موزیک

دانلود آهنگ با کیفیت 320دانلود آهنگ با کیفیت 128

موزیک پیشنهادیدانلود آهنگ اردلان تهش تلخهدانلود آهنگ اردلان تهش تلخه

دانلود آهنگ های اردلان

موزیک و ترانه سرا: اردلان | تنظیم قطعه: مسعود جهانی

Download Music Ardalan – Tazegia

اهنگ ﺑﺒﻴﻦ ﺗﺎزﮔﻴﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻳﻜﻰ ﺷﺪه دﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ راﺣﺘﻴﺎ ﺑﺎ ﻛﺴﻰ راه ﻧﻤﻴﺎد

متن آهنگ تازگیا اردلان

ﻳﻬﻮ دِﻟﻢ ﻣﻴﺸﻪ ﺗَﻨﮓ ﺗﺎ ﺣﺮﻓﺖ ﻣﻴﺸﻪ !!
ﻓﻜﺮ ﻧﻤﻴﻜﺮدم ﻗﻀﻴﻪ ات ﺑﺎ ﻣﻦ ﺟﺪی ﺷِﻪ…
ﮔُﻔﺘﻢ ﻣﺜﻞ ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﻳﻪ دوﺳﺘﻰ ﺳﺎده ﺳﺖ
وﻟﻰ دﻳﺪم ﺣﺎﻟﻢ ﺑﺎ ﺗُﻮ ﺧﻮﺑﻪ ﺑَﺪ ﻧﻤﻴﺸﻪ !!
ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﻤﻪ ﭼﻰ ﺑﺎر اَوﻟﻤﻪ ﺧﻮدت دﻳﺪی ﺗﺎ اوﻣﺪی رَﻓﺘﻨﻢ ﻫﻰ
ﺑﮕﻮ ﻛﻰ ﻣِﺜﻞ ﺗﻮ ﻣﻨﻮ ﻣﻴﻔﻬﻤﻪ ﺑﺒﻴﻦ ﺗﻨﻬﺎم ﻧَﺬار…
ﺑﺒﻴﻦ ﺗﺎزﮔﻴﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻳﻜﻰ ﺷﺪه دﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ راﺣﺘﻴﺎ ﺑﺎ ﻛﺴﻰ راه ﻧِﻤﻴﺎد
ﻓﻜﺮ ﻧﻤﻴﻜﺮدم دل ﺑﺒﻨﺪم ﺑﻬﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺎدﮔﻴﺎ !!
ﺑﺪون ﻳﻜﻰ اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺘﻰ ﺗﻮ ﻧَﺒﺎﺷﻰ ﺑﺎز دوﺳﺖ داره زﻳﺎد
ﺑﻰ ﺗﻮ ﻧﻤﻴﺮم ﻫﺮﺟﺎ ﻛﻪ دﻋﻮﺗﻢ واﺳﻪ ﻫَﻤﻪ ﺷﻠﻮغ واﺳﻪ ﺗﻮ ﺧﻠﻮﺗﻢ…
آره ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻌﻀﻰ از رﻓﺘﺎرام ﻏَﻠﻄﻦ وﻟﻰ حداقل ﺗﻮرو ﺧﻮب ﺑﻠﺪم !!
ﺗﻮ اﻳﻦ ﺷَﻬﺮی ﻛﻪ ﺧﻮب ﺗﻮش زﻳﺎده ﺗﻮ ﺑﺎ اِختلاف از ﻫَﻤﻪ ﺑﻬﺘﺮی
ﺑﺒﻴﻦ ﺗﺎزﮔﻴﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻳﻜﻰ ﺷﺪه دﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ راﺣﺘﻴﺎ ﺑﺎ ﻛَﺴﻰ راه ﻧﻤﻴﺎد…
ﻓِﻜﺮ ﻧﻤﻴﻜﺮدم دل ﺑﺒﻨﺪم ﺑﻬﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺎدﮔﻴﺎ
ﺑﺪون ﻳﻜﻰ اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺘﻰ ﺗﻮ ﻧَﺒﺎﺷﻰ ﺑﺎز دوﺳﺖ داره زﻳﺎد !!

سایر آهنگ های اردلان

دانلود آهنگ اردلان تو چی