دانلود آهنگ آرتوش نفرین (درد و نفرین بر سفر باد) + ریمیکس

دانلود آهنگ درد و نفرین

سوپرایز این ساعت تاج موزیکدانلود اهنگ درد و نفرین بر سفر باد به همراه تکست و لینک مستقیم ♪

Exclusive Music Artoush – Dardo Nefrin With Direct Link On MusicTaj

دانلود آهنگ آرتوش نفرین (درد و نفرین بر سفر باد) + ریمیکس
آرتوش - درد و نفرین

تلگرام تاج موزیک

دانلود آهنگ با کیفیت 320دانلود آهنگ با کیفیت 128

متن آهنگ درد و نفرین

آﺳﻤﺎن ﭼﺸﻢ او آﻳﻴﻨﻪ ﻛﻴﺴﺖ!
آن ﻛﻪ ﭼﻮن آﻳﻴﻨﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ روﺑﺮو ﺑﻮد
درد و ﻧﻔﺮﻳﻦ درد و ﻧﻔﺮﻳﻦ ﺑﺮ ﺳﻔﺮ ﺑﺎد…
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻳﻦ ﺟﺪاﻳﻰ دﺳﺖ او ﺑﻮد
آه
ﮔﺮﻳﻪ ﻣﮕﻦ ﻛﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮔﺮ ﻣﺮا از ﺗﻮ ﺟﺪا ﻛﺮد
ﻋﺎﻗﺒﺖ دﻟﻬﺎی ﻣﺎ ﺑﺎ ﻏﻢ ﻫﻢ آﺷﻨﺎ ﻛﺮد
ﺑﺎ ﻏﻢ ﻫﻢ آﺷﻨﺎ ﻛﺮد ﭼﻬﺮه اش آﻳﻴﻨﻪ ﻛﻴﺴﺖ!
آن ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ روﺑﺮو ﺑﻮد درد وﻧﻔﺮﻳﻦ ﺑﺮ ﺳﻔﺮ…
اﻳﻦ ﮔﻨﺎه از دﺳﺖ او ﺑﻮد اﻳﻦ ﮔﻨﺎه از دﺳﺖ او ﺑﻮد
ای ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻦ روزﮔﺎرت ﺷﺎدﻣﺎن ﺑﺎد
ای درﺧﺖ ﭘﺮ ﮔﻞ ﻣﻦ ﻧﻮ ﺑﻬﺎرت ارﻏﻮان ﺑﺎد
ای دﻟﺖ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺧﻨﺪان ﺳﻴﻨﻪ ﺗﺎرﻳﮏ ﻣﻦ…
ﺳﻨﮓ ﻗﺒﺮ آرزو ﺑﻮد ﺳﻨﮓ ﻗﺒﺮ آرزو ﺑﻮد
آﻧﭽﻪ ﻛﺮدی ﺑﺎ دل ﻣﻦ ﻗﺼﻪ ﺳﻨﮓ و ﺳﺒﻮ ﺑﻮد!
ﻣﻦ ﮔﻠﻰ ﭘﮋﻣﺮده ﺑﻮدم ﮔﺮ ﺗﻮ را ﺻﺪ رﻧﮓ و ﺑﻮ ﺑﻮد
ای دﻟﺖ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺧﻨﺪان ﺳﻴﻨﻪ ﺗﺎرﻳﮏ ﻣﻦ…
ﺳﻨﮓ ﻗﺒﺮ آرزو ﺑﻮد ﺳﻨﮓ ﻗﺒﺮ آرزو ﺑﻮد
ای ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻦ روزﮔﺎرت ﺷﺎدﻣﺎن ﺑﺎد
ای درﺧﺖ ﭘﺮ ﮔﻞ ﻣﻦ ﻧﻮ ﺑﻬﺎرت ارﻏﻮان ﺑﺎد
ای دﻟﺖ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺧﻨﺪان ﺳﻴﻨﻪ ﺗﺎرﻳﮏ ﻣﻦ…
ﺳﻨﮓ ﻗﺒﺮ آرزو ﺑﻮد ﺳﻨﮓ ﻗﺒﺮ آرزو ﺑﻮد
ﺳﻨﮓ ﻗﺒﺮ آرزو ﺑﻮد ﺳﻨﮓ ﻗﺒﺮ آرزو ﺑﻮد!