دانلود آهنگ داغلارین قزی ریحان ریحان اصغر علیزاده

اهنگ داغلارین قزی ریحان ریحان

با تاج موزیک در کنار شما هستیم با ♪ دانلود اهنگ داغلارین قزی ریحان ریحان با صدای اصغر علیزاده بهمراه تکست با برترین کیفیت ♪

دانلود آهنگ داغلارین قزی ریحان ریحان اصغر علیزاده
اصغر علیزاده - داغلارین قزی ریحان ریحان

تلگرام تاج موزیک

دانلود آهنگ با کیفیت 320دانلود آهنگ با کیفیت 128

Download Music Asghar Alizadeh – daqlarin Gizi Reyhan

متن آهنگ داغلارین قزی ریحان ریحان

داغلار ﻗﻴﺰی رﻳﺤﺎن رﻳﺤﺎن !!
ﻋﺎﻟﻢ ﺳَﻨﻪ ﺣﻴﺮان ﺣﻴﺮان ﺣﻴﺮان…
ﻧﻪ ﻗﺸﻨﮓ ﺳﻦ ای ﻗﻴﺰ ﮔﻮل ﭼﻴﭽﮏ ﺳَﻦ ای ﻗﻴﺰ
ﺑﻴﺮ داﻧﺎ ﺳﺎن ای ﻗﻴﺰ دورداﻧﺎ ﺳﺎن ای ﻗﻴﺰ !!
ﮔﻮزﻟﻠﺮ ﮔﻮزﻟﻰ رﻳﺤﺎن رﻳﺤﺎن ﺳﻮداﻧﻴﻦ اَزﻟﻰ رﻳﺤﺎن رﻳﺤﺎن…
ﻋﺎﻟﻢ ﺳَﻨﻪ ﺣﻴﺮان ﺣﻴﺮان ﺣﻴﺮان ﻧﻪ ﻗَﺸﻨﮓ ﺳﻦ ای ﻗﻴﺰ
ﮔﻮل ﭼﻴﭽﺠﻪ ﺳﻦ ای ﻗﻴﺰ ﺑﻴﺮ داﻧﺎ ﺳﺎن ای ﻗﻴﺰ
دورداﻧﺎ ﺳﺎن ای ﻗﻴﺰ…
زﻳﻞ ﻗﺎرا دﻳﺮ ﮔﻮزون رﻳﺤﺎن رﻳﺤﺎن !!
ﺑﺎﻟﺪان ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺳﻮزون رﻳﺤﺎن رﻳﺤﺎن…
ﻋﺎﻟﻢ ﺳﻨﻪ ﺣﻴﺮان ﺣﻴﺮان ﺣﻴﺮان ﻧﻪ ﻗﺸﻨﮓ ﺳﻦ ای ﻗﻴﺰ
ﮔﻮل ﭼﻴﭽﺠﻪ ﺳﻦ ای ﻗﻴﺰ !!
ﺑﻴﺮ داﻧﺎ ﺳﺎن ای ﻗﻴﺰ دورداﻧﺎ ﺳﺎن ای ﻗﻴﺰ…