دانلود آهنگ دانیال هندیانی جوونیم

دانیال هندیانی جوونیم

و اینک از رسانه تاج موزیکدانلود اهنگ جدید جوونیم با صدای دانیال هندیانی به همراه تکست و کیفیت برتر ♪

دانلود آهنگ دانیال هندیانی جوونیم
دانیال هندیانی - جوونیم

تلگرام تاج موزیک

دانلود آهنگ با کیفیت 320دانلود آهنگ با کیفیت 128

دانلود آهنگ های دانیال هندیانی

Download Music Danial Hendiani – Javonim

ترانه: نصیرخان | آهنگسازی و تنظیم قطعه: عرفان غدیری

متن آهنگ جوونیم دانیال هندیانی

ﻫﺮﻛﻰ اوﻣﺪ ﻣﻨﻮ آروم ﻛﻨﻪ ﺣﺮﻓﺎﻣﻮ ﺷﻨﻴﺪ و از ﺑﺎرون ﭘﺮه !!
ﻫﺮﻛﻰ ﻣﻴﺎره ﺗﻮ جمع اﺳﻤﺘﻮ ﻣﻨﻮ ﻣﻴﺒﻴﻨﻪ ﺣﺮﻓﺸﻮ ﻗﻄع ﻣﻴﻜﻨﻪ
رﻓﻴﻘﺎم ﻣﻴﺪوﻧﻦ ﺣﺎﻟﻢ ﺑﺪه ﻣﻴﺨﻨﺪم ﺧﻨﺪه ﻳﺎدم ﻧﺮه…
ﭼﻴﺰی ﻧﺪاره ﻛﻪ از دﺳﺖ ﺑﺪه اﻳﻦ آدم ﻗﻴﺪ ﺑﺮﮔﺸﺘﺘﻮ زده
دﻳﮕﻪ ﻛﺎری ﻧﺒﻮد ﻛﻪ ﻧﻜﺮدم ﺗﻮ ﺑﻴﺎی ﺑﺸﻰ درﻣﻮن دردم !!
ﺗﻮ ﻛﺠﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻴﺨﺒﺮ از ﺗﻮ ﻫﻤﻪ ﺟﻮوﻧﻴﻤﻮ ﭘﻴﺮ ﺗﻮ ﻛﺮدم
ﭼﻘﺪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﺑﺮم ﻗﺪم ﺑﺰﻧﻢ ﻣﻦ…
ﭘﺎﺗﻮﻗﻢ ﻛﻮﭼﻪ ﻋﻠﻰ ﭼﭙﻪ ﻛﻪ ﻧﻔﻬﻤﻢ ﻧﻴﺴﺘﻰ !!
دروﻏﻪ ﻛﻪ ﻧﻴﺴﺘﻰ ﭼﻘﺪ سر بالا ﺑﺪم ﺟﻮاب ﻳﻪ ﻋﺎﻟﻤﻮ
ﻋﺸﻖ ﻣﻴﻜﺸﻪ ﻏﺮور آدﻣﻮ ﻧﻴﺴﺘﻰ ﺗﻮ ﻛﻪ ﺟﺎی ﻣﻦ ﻧﻴﺴﺘﻰ…
دﻳﮕﻪ ﻛﺎری ﻧﺒﻮد ﻛﻪ ﻧﻜﺮدم ﺗﻮ ﺑﻴﺎی ﺑﺸﻰ درﻣﻮن دردم
ﺗﻮ ﻛﺠﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻴﺨﺒﺮ از ﺗﻮ ﻫﻤﻪ ﺟﻮوﻧﻴﻤﻮ ﭘﻴﺮ ﺗﻮ ﻛﺮدم !!