دانلود آهنگ دایان ارتفاع خیلی زیاده

دایان ارتفاع خیلی زیاده

امروز برای شما کاربران گرامی تاج موزیکدانلود اهنگ جدید ارتفاع خیلی زیاده با صدای دایان با کیفیت اصلی و تکست آماده کرده ایم ♪

دانلود آهنگ دایان ارتفاع خیلی زیاده
دایان - ارتفاع خیلی زیاده

تلگرام تاج موزیک

دانلود آهنگ با کیفیت 320دانلود آهنگ با کیفیت 128

دانلود آهنگ های دایان

Download Music Dayan – Ertefa Khieli Ziade

متن آهنگ ارتفاع خیلی زیاده دایان

ارﺗﻔﺎع زﻳﺎده زﻧﺪﮔﻴﻮ ول ﻛﻦ دﻳﻮوﻧﻪ !!
اﻳﻦ روزا ﺗﺮاﻧﻪ ﮔﻔﺘﻦ حس و حال ﺗﺎزه ﻣﻴﺨﻮاد…
از ﻣﻦ اون ﻳﺎر ﻗﺪﻳﻤﻰ اﻳﻦ روزا اﺟﺎزه ﻣﻴﺨﻮاد
واﺳﻪ دورﻳﻮاﺳﻪ رﻓﺘﻦ واﺳﻪ رﻫﺎی از ﻣﻦ !!
ﻣﻨﻰ ﻛﻪ درﻳﺎی ﺧﺸﻤﻮ دﻳﮕﻪ ﻃﻮﻓﺎن ﺷﺪه ﺳﺎﺣﻞ…
وﻟﻰ آروم ﻣﻴﮕﻪ ﭼﺸﻤﻮ ﻣﻴﺪوﻧﻪ ﻧﻤﻴﺸﻰ ﻋﺎﻗﻞ
تو خیلی وﻗﺘﻪ ﻛﻪ رﻓﺘﻰ از ﻛﻰ ﻫﻰ اﺟﺎزه میخوای !!
ﻣﻨﻢ ﭼﻨﺪ وﻗﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﭼﻰ ازﻳﻦ ﺟﻨﺎزه میخوای
واﺳﻪ دوری…
ﻳﺎدﺗﻪ آروم ﻣﻴﮕﻔﺘﻰ ﻧﺸﻪ از ﭼﺸﺎم ﺑﻴﺎﻓﺘﻰ !!
اﻳﻦ روزا رﻫﺎﻳﻴﻢ از ﻫﻢ دارم از ﭼﺸﺎت ﻣﻴﻮﻓﺘﻢ
داری از ﭼﺸﺎم ﻣﻴﻮﻓﺘﻰ ارﺗﻔﺎع ﺧﻴﻠﻰ زﻳﺎده…
اﻳﻦ روزا دور ﻣﻴﺸﻴﻢ از ﻫﻢ اﻳﻦ روزا ﺗﺤﻤﻞ ﻏﻢ
ﻃﺎﻗﺘﻮ اﻧﺪازه میخواد اﻳﻦ روزا از ﺗﻮ‌ ﻧﻮﺷﺘﻦ !!
حس و حال ﺗﺎزه میخواد تو خیلی وﻗﺘﻪ ﻛﻪ رﻓﺘﻰ
از ﻛﻰ ﻫﻰ اﺟﺎزه میخوای ﻣﻨﻢ ﭼﻨﺪ وﻗﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﺮدم…
ﭼﻰ ازﻳﻦ ﺟﻨﺎزه میخوای
واﺳﻪ دوری