دانلود آهنگ امو بند و محتشم خداحافظ

امو بند و محتشم خداحافظ

و اینک از رسانه تاج موزیکدانلود اهنگ جدید خداحافظ با صدای امو بند و محتشم به همراه تکست و کیفیت برتر ♪

دانلود آهنگ امو بند و محتشم خداحافظ
امو بند و محتشم - خداحافظ

تلگرام تاج موزیک

دانلود آهنگ با کیفیت 320دانلود آهنگ با کیفیت 128

موزیک پیشنهادیدانلود آهنگ امو بند تو چشامیدانلود آهنگ امو بند تو چشامی

دانلود آهنگ های امو بند

دانلود آهنگ های محتشم

آهنگسازی و متن شعر: امو بند | تنظیم قطعه: رضا پناهی

Download Music Emo Band x Mohtasham – Khodahafez

دانلود اهنگ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻆ ﻋﺸﻖ ﻗﺪﻳﻤﻰ ﺷﺎﻳﺪ ﻳﻪ روز ﺧﻮب دﻳﺪﻣﺖ ﻳﻪ ﺟﺎ

متن آهنگ خداحافظ امو بند و محتشم

ﻣَﻦ ﻛﻪ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﭼﻪ ﻧﺒﺎﺷﻢ ﺑﻪ ﺣﺎل هیچ کسی ﻓﺮﻗﻰ ﻧﺪاره !!
ﺣﺘﻰ ﺧﺪای ﺗﻮ آﺳﻤﻮﻧﺎ ﺧﺒﺮ از دِل ﻣﻦ ﻛﻪ ﻧﺪاره…
ﺷﺐ و روز ﻣﻦ ﺗﻴﺮه و ﺗﺎره !!
دارم ﻣﻴﺮم از اﻳﻦ ﺷَﻬﺮ آﺧﻪ اﻧﮕﺎر ﺑﻮد و ﻧﺒﻮدﻧﻢ ﻓﺮﻗﻰ ﻧﺪاره
نمی بینی دل ﺗﻨﮕﻤﻮ ﻳﺎرب ﻣﻴﺬاری ﺳﺮ ﻣﺎ ﻏﺼﻪ ﺑﺒﺎره…
ﺷﺐ و روز ﻣﻦ ﺗﻴﺮه و ﺗﺎره
ﺑﺮو ﻣﻴﺨﻮام ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﺷﻢ ﺑﺮو ﺣﺘﻰ ﻧﻜﻦ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺗﻢ ﻧﮕﺎه !!
ﻧﻜﻦ ﺣﺘﻰ ﻓﻜﺮ ﻣﻨﻢ ﺑﻴﺨﻴﺎل مَنه عصبیه خُل بَد ﺻﺪا…
ﺧﺪاﺣﺎﻓﻆ ﻋﺸﻖ ﻗﺪﻳﻤﻰ ﺷﺎﻳﺪ ﻳﻪ روز ﺧﻮب دﻳﺪﻣﺖ ﻳﻪ ﺟﺎ
ﻣﻦ اﮔﻪ ﺑﺮم ﻳﺎ ﻛﻪ ﺑﻤﻮﻧﻢ ﻣﻴﺪوﻧﻢ ﻛﺴﻰ ﻣُﻨﺘﻈﺮم ﻧﻴﺴﺖ…
ﻧﺪارم دﻳﮕﻪ ﺣﺎل ﺧﻨﺪﻳﺪن ﻫﺮﺷﺐ ﻣﻴﺸﻪ ﭼِﺸﻤﺎی ﻣﻦ ﺧﻴﺲ !!
ﻧﻤﻴﺨﻮاﺑﻪ ﭼﺸﺎم ﺑُﻐﺾ ﻛﻒ ﺳﻴﻨﻪ ﺑﺮم ﻛﺴﻰ دﻳﮕﻪ ﭘﺎم ﻧﻤﻴﺸﻴﻨﻪ
ﻧﻤﻴﺪﻳﺪی ﻣﻨﻮ رﻓﺘﻢ از ﭘﻴﺸﺖ دﻟﻢ ﭘﺮه وﻟﻰ ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﺳﻴﺮه…
ﻧﮕﻮ ﺑﻤﻮن ﻧﮕﻮ ﺳﺨﺘﻤﻪ دﻳﮕﻪ !!
ﺑﺮو ﻣﻴﺨﻮام ﺗَﻨﻬﺎ ﺑﺎﺷﻢ ﺑﺮو ﺣﺘﻰ ﻧﻜﻦ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺗﻢ ﻧﮕﺎه
ﻧﻜﻦ ﺣﺘﻰ ﻓﻜﺮ ﻣﻨﻢ ﺑﻴﺨﻴﺎل منه عَصبیه خُل بَد ﺻﺪا…
ﺧﺪاﺣﺎﻓﻆ ﻋﺸﻖ ﻗﺪﻳﻤﻰ ﺷﺎﻳﺪ ﻳﻪ روز ﺧﻮب دﻳﺪﻣﺖ ﻳﻪ ﺟﺎ !!