دانلود آهنگ هرکی دختر داره جاش وسط بهشت ریمیکس

اهنگ هرکی دختر داره جاش وسط بهشت ریمیکس

در تاج موزیک همراه ما باشید با ♪ دانلود اهنگ هرکی دختر داره جاش وسط بهشت ریمیکس بهمراه تکست و بهترین کیفیت ♪

دانلود آهنگ هرکی دختر داره جاش وسط بهشت ریمیکس
دانلود آهنگ هرکی دختر داره جاش وسط بهشت ریمیکس

تلگرام تاج موزیک

دانلود آهنگ با کیفیت 320دانلود آهنگ با کیفیت 128

Download Music Harki Dokhtar Dare

متن آهنگ هرکی دختر داره جاش وسط بهشت ریمیکس

روﻳﻪ ﭘﻴﺸﻮﻧﻴﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺮﻛﻰ دﺧﺘﺮ داره ﺟﺎش وﺳﻄﻪ ﺑﻬﺸﺘﻪ !!
از آﺳﻤﻮن ﻣﻴﺒﺎره درو ﻃﻠﺎ و ﮔﻮﻫﺮ زرو ﺳﻴﻤﻮ ﻧﻘﺮه وﻗﺘﻰ ﻣﻴﺨﻨﺪه دﺧﺘﺮ
ﻳﻜﻰ ﻳﺪوﻧﻪ دﺧﺘﺮ ﭼﺮاﻏﻪ ﺧﻮﻧﻪ دﺧﺘﺮ ﮔﻠﺎﺑﺘﻮﻧﻪ دﺧﺘﺮ ﻣﺎه آﺳﻤﻮﻧﻪ دﺧﺘﺮ
ﻗﻨﺪو ﻧﺒﺎﺗﻪ دﺧﺘﺮ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎﻫﺎﺗﻪ دﺧﺘﺮ اﺳﻢ ﻗﺸﻨﮕﻮ ﻧﺎزش ورد ﻟﺒﺎﺗﻪ دﺧﺘﺮ…
ﺗﻮ ﺷﺒﺎﻳﻪ ﺗﺎرﻳﮏ ﻣﺎه و ﺳﺘﺎره دﺧﺘﺮ ﻛﻮﭼﻴﻜﻮ ﺑﺰرﮔﺶ ﻓﺮﻗﻰ ﻧﺪاره دﺧﺘﺮ !!
دﺧﺘﺮ ﻛﻮه ﻧﻤﮏ دﺧﺘﺮ ﻋﺰﻳﺰه ﭼﺸﻤﺎﺷﻮ ﻣﻴﺒﻨﺪه ﻣﻴﺨﻨﺪه رﻳﺰه رﻳﺰه…