دانلود آهنگ همایون شجریان با تیر مژگان میزنی

همایون شجریان با تیر مژگان میزنی

همینک ♪ دانلود اجرای زنده اهنگ با تیر مژگان میزنی از همایون شجریان با نوازندگی استاد انوشیروان روحانی بهترین کیفیت بهمراه تکست از تاج موزیک

دانلود آهنگ همایون شجریان با تیر مژگان میزنی
همایون شجریان - با تیر مژگان میزنی

تلگرام تاج موزیک

دانلود آهنگ با کیفیت 320دانلود آهنگ با کیفیت 128

موزیک پیشنهادیدانلود آهنگ همایون شجریان قراردانلود آهنگ همایون شجریان قرار

دانلود آهنگ های همایون شجریان

Download Music Homayoun Shajarian – Tire Mozhgan

متن آهنگ با تیر مژگان میزنی همایون شجریان

از ﺗﻴﺮ ﻣﮋﮔﺎن ﻣﻴﺰﻧﻰ ﺗﻴﺮم ﭼﻨﺪ ﺗﻴﺮم ﭼﻨﺪ ﺗﻴﺮم ﭼﻨﺪ…
ﻏﻢ ﻋﺸﻘﺖ ﻣﺮا از ﭘﺎی اﻓﻜﻨﺪ ﭘﺎی اﻓﻜﻨﺪ ﭘﺎی اﻓﻜﻨﺪ !!
ﭼﺮا ﻣﻴﺰﻧﻰ ﻣﻴﺰﻧﻰ ﻣﻴﺰﻧﻰ ﻳﺎرم
ﭼﺮا ﻣﻴﻜﺸﻰ ﻣﻴﻜﺸﻰ ﻣﻴﻜﺸﻰ ﻳﺎرم…
ﺗﻮ ﺑﺎ ﻧﺎوک ﻣﮋﮔﺎن ﻫﻤﻪ ﺧﻠﻖ ﺟﻬﺎن را !!
ﻫﻤﻪ ﭘﻴﺮ و ﺟﻮان را از ﺗﻴﺮ ﻣﮋﮔﺎن ﻣﻴﺰﻧﻰ
ﺗﻴﺮم ﭼﻨﺪ ﺗﻴﺮم ﭼﻨﺪ ﺗﻴﺮم ﭼﻨﺪ…
ﻏﻢ ﻋﺸﻘﺖ ﻣﺮا از ﭘﺎی اﻓﻜﻨﺪ ﭘﺎی اﻓﻜﻨﺪ ﭘﺎی اﻓﻜﻨﺪ !!
ﭼﺮا ﻣﻴﺰﻧﻰ ﻣﻴﺰﻧﻰ ﻣﻴﺰﻧﻰ ﻳﺎرم
ﭼﺮا ﻣﻴﻜﺸﻰ ﻣﻴﻜﺸﻰ ﻣﻴﻜﺸﻰ ﻳﺎرم…
ﺗﻮ ﺑﺎ ﻧﺎوک ﻣﮋﮔﺎن ﻫﻤﻪ ﺧﻠﻖ ﺟﻬﺎن را
ﻫﻤﻪ ﭘﻴﺮ و ﺟﻮان را !!