دانلود آهنگ مه او اشکسته بالم که دارم شوق پرواز جواد پناهی

اهنگ مه او اشکسته بالم که دارم شوق پرواز

همینک ♪ دانلود اهنگ مه او اشکسته بالم که دارم شوق پرواز از جواد پناهی با بهترین کیفیت بهمراه تکست از تاج موزیک

دانلود آهنگ مه او اشکسته بالم که دارم شوق پرواز جواد پناهی
جواد پناهی - مه او اشکسته بالم

تلگرام تاج موزیک

دانلود آهنگ با کیفیت 320دانلود آهنگ با کیفیت 128

Download Music Javad Panahi – Ashkaste Bal

متن آهنگ مه او اشکسته بالم که دارم شوق پرواز

ﻣﻪ او اﺷﻜﺴﻪ ﺑﺎﻟﻢ ﻛﻪ ﻧﺎرم ﺷﻮق ﭘﺮواز ﻣﺎ را
ﺑﺮ ﺳﺮﻛﻮﻫﻰ ﻓﺮﻳﺎد ﻣﻴﺰﻧﻢ ﻛﻪ ﺗﻮ را دوﺳﺖ دارم !!
آرام و ﻗﺮار ﻧﺪارم…
اﻳﻦ ﻋﺎﺷﻖ ز دوری ﺗﻮ ﻫﺮﺷﺐ ﻣﻰ ﻧﺎﻟﺪ !!
آﺧﺮ ﺗﻮ ﭼﻪ ﻣﻴﺪاﻧﻰ ﭼﻘﺪه زود ﺑﺰرگ ﻣﻴﺸﻮد ﺑﻰ ﺗﺎﺑﺖ…
ﻓﻘﻄ ﮔﺬﺷﺖ روزﮔﺎر ﻋﺸﻖ ﻣﺮا ﺛﺎﺑﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد !!
ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ در ذﻫﻨﺸﺎن ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻧﻜﺮد…