دانلود آهنگ من امشب با خدای خود مناجاتی دگر دارم

اهنگ من امشب با خدای خود مناجاتی دگر دارم

امروز برای شما کاربران گرامی تاج موزیکدانلود اهنگ من امشب با خدای خود مناجاتی دگر دارم با کیفیت اصلی و تکست آماده کرده ایم ♪

دانلود آهنگ من امشب با خدای خود مناجاتی دگر دارم
دانلود آهنگ من امشب با خدای خود مناجاتی دگر دارم

تلگرام تاج موزیک

دانلود آهنگ با کیفیت 320دانلود آهنگ با کیفیت 128

Download Music Man Emshab Ba Khodaye Khodam

متن آهنگ من امشب با خدای خود مناجاتی دگر دارم

دلا اﻣﺸﺐ ﺳﻔﺮ دارم ﭼﻪ ﺳﻮداﻳﻰ ﺑﻪ ﺳﺮ دارم !!
ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻫﺎی ﭘﺮ ﺷﺮر دارم ﭼﻪ ﺑﺰﻣﻰ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺗﺎ ﺳﺤﺮ دارم
دﻟﺎ اﻣﺸﺐ ﺳﻔﺮ دارم ﭼﻪ ﺳﻮداﻳﻰ ﺑﻪ ﺳﺮ دارم…
ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻫﺎی ﭘﺮ ﺷﺮر دارم ﭼﻪ ﺑﺰﻣﻰ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺗﺎ ﺳﺤﺮ دارم !!
ﺑﻪ ﭘﺮواز آﺳﻤﺎن ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﺮﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎل و ﭘﺮ دارم
ﺑﻪ ﺻﺤﺮای ﺑﻴﻜﺮان ﻋﺸﻖ ﺳﻔﺮﻫﺎی ﭘﺮ ﺧﻄﺮ دارم…
ﻧﻤﻴﺘﺮﺳﻢ از ﻓﺘﻨﻪ ﻃﻮﻓﺎن دﻟﻰ ﭼﻮن درﻳﺎی ﺧﺰر دارم !!
ﺑﻪ ﺑﻰ ﺗﺎﺑﻰ ﻗﻠﺐ ﻋﺎﺷﻘﺎن ﭘﻴﺎﻣﻰ از ﺷﻤﺲ ﺗﺎ ﻗﻤﺮ دارم
دﻟﺎ اﻣﺸﺐ ﺳﻔﺮ دارم ﭼﻪ ﺳﻮداﻳﻰ ﺑﻪ ﺳﺮ دارم…
ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻫﺎی ﭘﺮ ﺷﺮر دارم ﭼﻪ ﺑﺰﻣﻰ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺗﺎ ﺳﺤﺮ دارم
ﻣﻦ اﻣﺸﺐ ﺑﺎ ﺧﺪای ﺧﻮد ﻣﻨﺎﺟﺎﺗﻰ دﮔﺮ دارم !!
ﻧﻴﺎﻳﺶ ﻫﺎ ﺑﻪ درﮔﺎﻫﺶ ازﻳﻦ ﺷﻮر و ﺷﺮر دارم
ز ﻟﻄﻒ ﺑﻴﻜﺮان او ﺗﺸﻜﺮﻫﺎ ﻛﻨﻢ اﻣﺎ…
ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ درﮔﺎﻫﺶ ز ﺳﻮدای ﺑﺸﺮ دارم !!
ﻧﻤﻴﺘﺮﺳﻢ از ﻓﺘﻨﻪ ﻃﻮﻓﺎن دﻟﻰ ﭼﻮن درﻳﺎی ﺧﺰر دارم
ﺑﻪ ﺑﻰ ﺗﺎﺑﻰ ﻗﻠﺐ ﻋﺎﺷﻘﺎن ﭘﻴﺎﻣﻰ از ﺷﻤﺲ ﺗﺎ ﻗﻤﺮ دارم !!
دﻟﺎ اﻣﺸﺐ ﺳﻔﺮ دارم ﭼﻪ ﺳﻮداﻳﻰ ﺑﻪ ﺳﺮ دارم…
ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻫﺎی ﭘﺮ ﺷﺮر دارم ﭼﻪ ﺑﺰﻣﻰ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺗﺎ ﺳﺤﺮ دارم
دﻟﺎ اﻣﺸﺐ ﺳﻔﺮ دارم ﭼﻪ ﺳﻮداﻳﻰ ﺑﻪ ﺳﺮ دارم !!
ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻫﺎی ﭘﺮ ﺷﺮر دارم ﭼﻪ ﺑﺰﻣﻰ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺗﺎ ﺳﺤﺮ دارم…