دانلود آهنگ یه روزی بود تو این شهر منم یه یاری داشتم مهدی صدوقیان

اهنگ یه روزی بود تو این شهر منم یه یاری داشتم

با تاج موزیک همراه شوید ♪ دانلود اهنگ یه روزی بود تو این شهر منم یه یاری داشتم از مهدی صدوقیان با برترین کیفیت به همراه تکست

دانلود آهنگ یه روزی بود تو این شهر منم یه یاری داشتم مهدی صدوقیان
مهدی صدوقیان - ه روزی بود تو این شهر منم یه یاری داشتم

تلگرام تاج موزیک

دانلود آهنگ با کیفیت 320دانلود آهنگ با کیفیت 128

Download Music Mehdi Sodooghiyan – Ye Rozi Bood

متن آهنگ یه روزی بود تو این شهر منم یه یاری داشتم

ﻳﻪ روزی ﺑﻮد ﺗﻮ اﻳﻦ ﺷَﻬﺮ ﻣﻨﻢ ﻳﻪ ﻳﺎری داﺷﺘﻢ !!
ﻳﻪ روز و روزﮔﺎری ﺑﺮو ﺑﻴﺎﻳﻰ داﺷﺘَﻢ
ﻫﻤﻪ ﭼﻰ رو ﺑﻪ راه ﺑﻮد…
ﭼﻪ ﺣِﺲ و ﺣﺎﻟﻰ داﺷﺘﻢ !!
ﻧﻪ ﻏَﻢ و ﻏُﺼّﻪ و ﻓﻜﺮ و ﺧﻴﺎﻟﻰ داﺷﺘﻢ
ای ﺧُﺪا ای ﺧُﺪا ﭘﺲ ﭼﺮا ﺗﻤﻮم ﺷﺪ
ﻳﺎر ﺑﻰ وﻓﺎﻣﻮن ﻣﺎل دﻳﮕﺮون ﺷُﺪ…
ای ﺧُﺪا ای ﺧﺪا ﭘﺲ ﭼﺮا ﺗﻤﻮم ﺷُﺪ !!
ﻳﺎر ﺑﻰ وَﻓﺎﻣﻮن ﻣﺎل دﻳﮕﺮون ﺷﺪ
ﻳﺎدﺗﻪ اون روزا ﭼﻪ دِﻟﺨﻮﺷﻰ داﺷﺘﻴﻢ…
ﺑﺎﻟﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺷﻬﺮ رو رو ﺳَﺮﻣﻮن ﻣﻴﺬاﺷﺘﻢ
ﺣﺎﻟﺎ دﻟﺨﻮﺷﻴﻤﻮن ﺑﺎ رﻓﺘﻨﺖ ﺗَﻤﻮم ﺷﺪ !!
از اوﻧﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﺶ ﻣﻴﺘﺮﺳﻴﺪم ﻫﻤﻮن ﺷﺪ
ای ﺧُﺪا ای ﺧﺪا ﭘﺲ ﭼﺮا ﺗﻤﻮم ﺷﺪ…
ﻳﺎر ﺑﻰ وﻓﺎﻣﻮن ﻣﺎل دﻳﮕﺮون ﺷُﺪ
ﺑﺎورم ﻧﻤﻴﺸﺪ ﻳﻪ روزی اون ﻧﺒﺎﺷﻪ !!
آﺧﻪ ﻣﻴﮕﻔﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻮدن از ﺧُﺪاﺷﻪ…
اﻣﺎ وﻗﺘﻰ ﻛﻪ رﻓﺖ روی دِﻟﻢ ﻧﻮﺷﺘﻢ
ﻫﻤﻪ ﭼﻰ ﺗَﻤﻮﻣﻪ ﻟَﻌﻨﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﻢ !!
ای ﺧﺪا ای ﺧُﺪا ﭘﺲ ﭼﺮا ﺗﻤﻮم ﺷﺪ…
ﻳﺎر ﺑﻰ وﻓﺎﻣﻮن ﻣﺎل دﻳﮕَﺮون ﺷﺪ