دانلود آهنگ میلاد راستاد لیلا

دانلود آهنگ جدید میلاد راستاد لیلا

تاج موزیک تقدیم میکند ♪ دانلود اهنگ لیلا با صدای میلاد راستاد با کیفیت اصلی بهمراه تکست ♪

Exclusive Music Milad Rastad – Leila With Direct Link On MusicTaj

دانلود آهنگ میلاد راستاد لیلا
میلاد راستاد - لیلا

تلگرام تاج موزیک

دانلود آهنگ با کیفیت 320دانلود آهنگ با کیفیت 128

موزیک پیشنهادیدانلود آهنگ میلاد راستاد عروسک مندانلود آهنگ میلاد راستاد عروسک من

دانلود آهنگ های میلاد راستاد

متن آهنگ لیلا میلاد راستاد

الان ﺧﻮﺷﻰ وﻟﻰ ﺑﻬﺖ ﻗﻮل ﻣﻴﺪم ﻛﻪ ﻳﻪ روز
ﺑﻴﻔﺘﻰ ﻳﺎدم!
اﺷﺘﺒﺎه ﻛﺮدم از اوﻟﺶ ﺑﻬﺖ راه دادم…
ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﺴﺘﻰ ﺗﻮ راﺑﻄﻪ 2 روز ﺑﺎﺷﻰ ﻣﺜﻞ ادم
ﺣﻞ ﻧﻤﻴﻜﻨﻪ اﻟﻜﻞ ﺑﻴﺨﻴﺎل ﻧﻤﻴﺸﻢ
ﺣﺘﻰ ﺑﺎﺷﻢ ﻛﻠﻪ ﭘﺮ!
اﻧﻘﺪی ﺗﻮ ﻣﺸﻜﻠﺎت ﺧﻮدم ﻏﺮﻗﻢ
اﮔﻪ ﺑﺎﻫﺎت آﺷﻨﺎ ﺷﺪم اصلا ﻏﻠﻄ ﻛﺮدم…
ﻣﻦ ﺷﺒﺎ ﻣﺴﺘﻢ اﻟﻜﻪ ﺗﻮ دﺳﺘﻢ
از دﺳﺖ ﻛﺎرای ﺗﻮ ﻣﻦ ﭘﻴﺠﻤﻮ ﺑﺴﺘﻢ
ﻣﻦ ﻧﻤﻴﺪوﻧﻢ ﺑﻪ ﭼﻪ زﺑﻮﻧﻰ ﺑﻬﺖ ﺑﻔﻬﻤﻮﻧﻢ از دﺳﺖ ﺗﻮ ﺧﺴﺘﻢ…
لیلا لیلا لیلا ای واویلا
ﻧﻤﻴﺘﻧﻰ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻰ ﺑﻪ وﻟﻠﻪ!
لیلا لیلا لیلا ای واویلا
راﺑﻄﻤﻮن رﺳﻴﺪ ﺑﻪ اﻧﺎﻟﻠﻪ لیلا
لیلا لیلا لیلا ای واویلا…
ﻣﻦ ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻢ دﻳﮕﻪ ﺑﺎﻫﺎت ﺑﺎﺷﻢ ﺑﻪ ﻣﻮلا
لیلا لیلا لیلا ای واویلا!
ﺑﺮو ﺧﻮش ﺑﺎﺷﻰ دﻳﮕﻪ ﺳﭙﺮدﻣﺖ ﺑﻪ اﻟﻠﻪ
ﻧﻔﺮ اول ﻟﻴﺴﺖ ﺷﻴﺮم ﻫﻨﻮز ﻣﻴﭽﺮﺧﻰ ﻫﺮ روز ﺗﻮ ﭘﻴﺠﻢ
دوس داری ﭘﻴﮕﻴﺮم ﺑﺎﺷﻰ وﻟﻰ ﺧﻴﻠﻰ وﻗﺘﻪ ﻧﻴﺴﺘﻰ ﺗﻮ ﻓﻜﺮم…
ﻣﻦ ﻣﻴﺨﻮاﺳﺘﻢ آﻳﻨﺪﻣﻮ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺴﺎزم آدم ﻧﺒﻮدی
ﭼﺮا بلاک ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺒﻴﻨﻰ آﺗﻴﺶ ﺑﮕﻴﺮی از ﺣﺴﻮدی!