دانلود آهنگ رامین بی باک دلتنگ

رامین بی باک دلتنگ

با تاج موزیک در کنار شما هستیم با ♪ دانلود اهنگ جدید دلتنگ با صدای رامین بی باک بهمراه تکست با برترین کیفیت ♪

دانلود آهنگ رامین بی باک دلتنگ
رامین بی باک - دلتنگ

تلگرام تاج موزیک

دانلود آهنگ با کیفیت 320دانلود آهنگ با کیفیت 128

موزیک پیشنهادیدانلود آهنگ رامین بی باک آغوشدانلود آهنگ رامین بی باک آغوش

دانلود آهنگ های رامین بی باک

Download Music Ramin Bibak – Deltang

ترانه و موزیک: حسین الفتی و محمد فتحی | تنظیم: رامین بی باک

متن آهنگ دلتنگ رامین بی باک

ﻧﻤﻴﺸﻪ از ﺗﻮ ﺑﮕﺬرم ﭼﻮن ﺑﺮای ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﻳﻪ ﺣﺲ زودﮔﺬر ﻧﺒﻮدی !!
ﭼﻄﻮر دﻟﺖ اوﻣﺪ ﺑﺮی وﻗﺘﻰ زﻧﺪﮔﻴﻢ ﺗﻮﻳﻰ ﻧﮕﻮ ﻛﻪ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﻧﺒﻮدی…
ﭼﻄﻮر ﻧﮕﻔﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﺗﻮ وﻗﺘﻰ ﻧﻴﺴﺘﻰ ﺳﺮﻣﻮ رو ﺷﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻛﻰ ﺑﺬارم ..
ﻏﻢ ﺗﻮی ﭼﺸﺎم ﻣﻴﮕﻪ واﺳﻪ آﻳﻨﺪه دﻳﮕﻪ اﻣﻴﺪ و اﻧﮕﻴﺰه ﻧﺪارم!
ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻢ دووم ﺑﻴﺎرم دﻟﺘﻨﮕﻢ واﺳﻪ رﻓﺘﻦ زﻳﺮ ﺑﺎرون ﺑﺎ ﺗﻮ…
ﻛﻢ دارم ﻫﺮ دﻗﻴﻘﻪ دﺳﺘﺎﺗﻮ ﻛﻰ ﺟﺎی ﻣﻦ اﻟﺎن ﻛﻨﺎر ﺗﻮ ﻣﻴﺸﻴﻨﻪ
درداﺷﻮ زﻳﺮ ﺳﻘﻒ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻣﻴﺒﻴﻨﻪ…
زﻧﺪﮔﻰ ﺑﻰ ﺗﻮ ﺧﻮد ﻋﺬاﺑﻪ ﺷﺒﻴﻪ ﻛﺎﺑﻮس ﻣﺜﻞ ﻣﺮداﺑﻪ ..
دﻟﺘﻨﮕﻰ ﻣﻦ ﭼﻪ ﺑﻰ ﺣﺴﺎﺑﻪ واﺳﻪ اون روزا دﻟﻢ ﺑﻰ ﺗﺎﺑﻪ
ﺧﺪا ﻣﻴﺪوﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﻰ ﺗﻘﺼﻴﺮم ﮔﻠﺎﻳﻪ دارم ﻣﻦ از ﺗﻘﺪﻳﺮم…
از ﺗﻮ و اﻳﻦ روزﮔﺎر دﻟﮕﻴﺮم ﻣﻴﺪوﻧﻢ ﺑﺪون ﺗﻮ ﻣﻴﻤﻴﺮم !!
دﻟﺘﻨﮕﻢ واﺳﻪ رﻓﺘﻦ زﻳﺮ ﺑﺎرون ﺑﺎ ﺗﻮ ﻛﻢ دارم ﻫﺮدﻗﻴﻘﻪ دﺳﺘﺎﺗﻮ…
ﻛﻰ ﺟﺎی ﻣﻦ اﻟﺎن ﻛﻨﺎر ﺗﻮ ﻣﻴﺸﻴﻨﻪ درداﺷﻮ زﻳﺮ ﺳﻘﻒ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻣﻴﺒﻴﻨﻪ ..