دانلود آهنگ دوباره رفتم پی الکل و زهرماری سبحان رستمی

اهنگ دوباره رفتم پی الکل و زهرماری

و اینک از رسانه تاج موزیکدانلود اهنگ دوباره رفتم پی الکل و زهرماری از سبحان رستمی به همراه تکست و کیفیت برتر ♪

دانلود آهنگ دوباره رفتم پی الکل و زهرماری سبحان رستمی
سبحان رستمی - دوباره رفتم پی الکل و زهرماری

تلگرام تاج موزیک

دانلود آهنگ با کیفیت 320دانلود آهنگ با کیفیت 128

Download Music Sobhan Rostami – Dobare Raftam

متن آهنگ دوباره رفتم پی الکل و زهرماری

ﻫﺮوﻗﺖ ﺣﺮﻓﺖ ﺷﺪ !!
ﮔﻔﺘﻢ ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ او ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ
جدایی ﺑﻴﻔﺘﻪ ﺑﻴﻨﻤﺎن…
ﭘﺸﺖ ﻛﻨﻰ ﺑﻪ ﻋﺸﻘﻤﺎن !!
ﻣﮕﻪ ﺗﻮ اﺣﺴﺎس ﻧﺪاری
ﺗﻮ ﺑﺮی ﻧﺎاﻣﻴﺪم ﺗﺎ اﺑﺪ ﻏﻤﮕﻴﻨﻢ…
ﺟﺎﺗﻮ ﺧﺎﻟﻰ ﻣﻴﺬارم ﺗﺎ اﺑﺪ ﭼﭗ ﺳﻴﻨﻢ !!
ﺑﻰ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﺪه اوﻧﻰ ﻛﻪ
ﻧﻔﺴﺶ وﺻﻞ ﻧﻔﺴﻢ ﺑﻮد…
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺳﻴﮕﺎر ﻟﺎی اﻧﮕﺸﺘﺎم
ﻣﺎﻧﺪه روی دﻳﻮار ﺟﺎی ﻣﺸﺘﺎم !!
داری ﻣﻴﻔﺘﻰ از ﭼﺸﺎم…